Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki

Wydział Nauk o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki

w Klinice Neurologii WNoZ

Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. AO/1220 – 41/2023