Kierownik – nauczyciel akademicki

Wydział Farmaceutyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – nauczyciel akademicki

w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Farmakogenomiki

Wydział Farmaceutyczny

nr ref. AO/1220 – 43/2023

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy.kierownicy@wum.edu.pl