Adiunkt w grupie pracowników badawczych

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku wymagana będzie samodzielność w pracach badawczo-naukowych prowadzonych w obszarze biosensorów i/lub badań oddziaływań molekularnych. Zatrudniona osoba będzie odpowiadała za projektowanie i analityczne wykorzystanie warstw receptorowych, a także projektowanie, wykonywanie i ocenę eksperymentów badawczych. Od kandydata oczekuje się doświadczenia w prowadzeniu badań z wykorzystaniem metod z dziedziny biochemii, biologii molekularnej, chemii analitycznej potwierdzonego współautorskimi publikacjami z listy JCR, znajomości metod bioanalitycznych, kreatywności, umiejętności pracy w zespole. Zatrudniona osoba zobowiązana jest do samodzielnego wykonywania badań laboratoryjnych, sporządzania dokumentacji zawierających interpretację wyników, prezentowania rezultatów przeprowadzonych prac na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz opracowywania publikacji naukowych. Dodatkowo, mile widziane są: potwierdzone uczestnictwo w projektach naukowych dotyczących bioanalityki, doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi, wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu różnych technik wykorzystywanych w badaniach biochemicznych i chemicznych, znajomość języka polskiego.

Wymienione dokumenty należy składać w  Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, email: sekretariat@cezamat.eu.

Bliższych informacji udziela Katarzyna Potera, email: k.potera@cezamat.eu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.10.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Centrum-Zaawansowanych-Materialow-i-Technologii-CEZAMAT13

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@cezamat.eu