Adiunkt w grupie pracowników badawczych

Wydział Elektryczny
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Kandydat realizować będzie zadania badawcze w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt.: „Uniwersalne algorytmy regulacji prądu dla energoelektronicznych przekształtników sieciowych AC/DC odporne na zaburzenia własne i zaburzenia napięcia sieci elektroenergetycznej” nr UMO-2018/31/B/ST7/00954. Streszczenie projektu stanowi załącznik do informacji o konkursie. Okres zatrudnienia: 01.12.2021-30.11.2022. Zakres obowiązków kandydata, zgodnie z wnioskiem o finansowanie projektu obejmuje:

1)      Opracowanie i badania symulacyjne (analiza i weryfikacja wyników pracy) nowego uniwersalnego algorytmu regulacji prądu dla energoelektronicznych przekształtników sieciowych AC/DC 3-fazowych 3-gałęziowych oraz 4-gałęziowych z gałęzią kondensatorową oraz gałęzią aktywną odpornego na zaburzenia własne i zaburzenia napięcia sieci elektroenergetycznej.

2)      Badania eksperymentalne opracowanego algorytmu na stanowisku laboratoryjnym – analiza i weryfikacja wyników pracy.

Od kandydatów wymagane jest:

·      ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

·      posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika;

·      bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

·      profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej w zakresie energoelektroniki i teorii sterowania;

·      znajomość algorytmów regulacji prądu dla energoelektronicznych przekształtników sieciowych AC/DC;

·      znajomość zagadnień związanych z zaburzeniami wprowadzanymi do sieci zasilającej przez przekształtniki energoelektroniczne oraz wpływem zaburzeń napięcia sieci elektroenergetycznej na pracę przekształtników energoelektronicznych;

·      umiejętność wykorzystywania w pracach badawczych nowoczesnych programów symulacyjnych, w tym PLECS, MATLAB Simulink;

·      doświadczenie w prowadzeniu eksperymentalnych prac badawczych w obszarze energoelektroniki;

·      potwierdzona umiejętność przygotowywania publikacji naukowych.

Wymienione   dokumenty  należy  składać  w sekretariacie Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Gmach Elektrotechniki pok. 314, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. +48 22 234-7615 z dopiskiem „OPUS16 POST-DOC”.

Bliższych informacji udziela: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, Gmach Elektrotechniki pok. 302, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. +48 22 234-7469, e-mail: mariusz.malinowski@pw.edu.pl. Na korespondencję bez dopisku „OPUS16 POST-DOC” nie będzie się udzielać odpowiedzi.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.10.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Elektryczny24

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mariusz.malinowski@pw.edu.pl