adiunkt

Wydział Elektroniki
Politechnika Wrocławska

Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe w dziedzinie nauk technicznych.. Oczekuje się, że Kandydat(-ka) będzie prowadzić badania naukowe z zakresu zastosowań informatyki, telekomunikacji, teleinformatyki w dziedzinach istotnych z zakresu rozwoju szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Wyniki tych badań będzie publikować, a także wykazywać aktywność w pozyskiwaniu grantów. Będzie dbać o rozwój naukowy. Będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne z informatyki, telekomunikacji, teleinformatyki, cyberbezpieczeństwa, prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Oczekuje się, że publikacje będą ulokowane w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.