Adiunkt (badawczy)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Wrocławska
 • Forma zatrudnienia: Część etatu, Etat
 • Wynagrodzenie: 5600 zł netto na pełen etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Szanowni Państwo,

poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowisku adiunkta naukowego w obszarze inżynierii języka naturalnego i technologii językowych w ramach infrastruktury badawczej CLARIN-PL (http://clarin-pl.eu) koordynowanej przez Politechnikę Wrocławską, części europejskiej infrastruktury badawczej technologii językowych CLARIN ERIC (http://clarin.eu).

Ogłoszenie kierujemy do osób, które

 • posiadają stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (polskiego) i chciałyby się rozwijać zawodowo w obszarze technologii językowej dla polszczyzny;
 • posługują się sprawnie językiem angielskim w zakresie potrzebnym w pracy naukowej (drugi język obcy mile widziany);
 • są zainteresowane pracą naukową nad nowatorskimi rozwiązaniami dla analizy języka polskiego, ale również języka naturalnego w szerokim sensie;
 • mieszkają we Wrocławiu (warunek konieczny, praca nie ma charakteru zdalnego);
 • posiadają wiedzę leksykograficzną i leksykologiczną oraz doświadczenie w leksykografii współczesnej;
 • mają doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • samodzielne, potrafią definiować zadania;
 • mają wiedzę informatyczną niezbędną do komunikacji z zespołem programistów i naukowego rozwoju w dyscyplinie informatyki technicznej i telekomunikacji;
 • są gotowe podjąć zatrudnienie na min. ¾ etatu.

Ze swojej strony możemy zaoferować:

 • atrakcyjne wynagrodzenie (5 600 zł netto na początek, później indywidualnie negocjowane w zależności od wiedzy, doświadczenia i perspektyw współpracy);
 • stabilność zatrudnienia przez okres kilku lat, co najmniej do 2023 roku;
 • pracę w bardzo dużym polskim projekcie z dziedziny sztucznej inteligencji (CLARIN-PL-Biz finansowany w ramach POIR 4.2: http://clarin.biz);
 • pracę w zespole naukowym (G4.19) o dużym doświadczeniu, uznanej marce w środowisku naukowym i bardzo dobrej bazie technologicznej;
 • stymulację do rozwoju naukowego i publikacji w renomowanych czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym;
 • elastyczne warunki pracy;
 • uczestnictwo w szeregu nowatorskich projektów w zakresie przetwarzania języka naturalnego;
 • możliwość nabycia szeregu umiejętności technicznych z dziedziny przetwarzania języka naturalnego.

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • koordynację zespołu polskich lingwistów zasobów leksykalnych;
 • współpracę z Partnerami Konsorcjum CLARIN-PL w ramach zadań rozwoju zasobów leksykalnych;
 • współpracę z użytkownikami pod kątem UX;
 • definiowanie strategii produktowych oraz możliwości rozwoju zasobów leksykalnych polskojęzycznych;
 • rozliczanie wykonywanych prac.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mejlowy z koordynatorką polskich lingwistów Słowosieci, dr Agnieszką Dziob: agnieszka.dziob@pwr.edu.pl

Z poważaniem,

Agnieszka Dziob

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.dziob@pwr.edu.pl