Machine Learning Specialist (CLARIN-PL)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Część etatu, Etat
  • Wynagrodzenie: 7000 PLN (netto)

Poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowisku Specjalista Machine Learning w obszarze inżynierii języka naturalnego i technologii językowych w ramach infrastruktury badawczej CLARIN-PL (http://clarin-pl.eu) koordynowanej przez Politechnikę Wrocławską, części europejskiej infrastruktury badawczej technologii językowych CLARIN ERIC (http://clarin.eu).

Zakres obowiązków
Projektowanie, walidacja i implementacja modeli uczenia częściowo nadzorowanego i nadzorowanego w przetwarzaniu języka naturalnego
Projektowanie zasobów językowych do uczenia częściowo nadzorowanego
Projektowanie i wykorzystanie baz wiedzy (ontologii i tezaurusów dziedzinowych)
Współpraca w budowie potoków do przetwarzania dużych zbiorów danych
Współpraca z sektorem komercyjnym pod kątem przygotowania rozwiązań badawczo-rozwojowych

Nasze wymagania
Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów informatycznych lub pokrewnych
Roczne doświadczenie związane z uczeniem maszynowym i/lub przetwarzaniem języka naturalnego
Zainteresowanie obszarem przetwarzania języka naturalnego
Bardzo dobra znajomość języka Python i bibliotek do uczenia maszynowego
Znajomość systemów kontroli wersji
Komunikatywna znajomość języka angielskiego (min. B1/B2)
Umiejętność pracy w zespole
Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność

Mile widziane
Znajomość SQL i NoSQL
Komunikatywna znajomość języka polskiego

Oferujemy
Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę lub możliwość łączenia pracy ze studiami
Możliwość robienia doktoratu na Politechnice Wrocławskiej (informatyka techniczna i telekomunikacja; w zakresie przetwarzania języka naturalnego)
Ciekawą, pełną wyzwań pracę
Wynagrodzenie 7000 zł netto miesięcznie z możliwością negocjacji po okresie próbnym

_____________________________________________________________________________

We are looking for people willing to work as Machine Learning Specialist in the area of natural language engineering and language technology within CLARIN-PL research infrastructure (http://clarin-pl.eu) coordinated by Wroclaw University of Science and Technology, a part of European language technology research infrastructure CLARIN ERIC (http://clarin.eu).

Responsibilities
Design, validation and implementation of semi-supervised and supervised learning models in natural language processing
Design of language resources for semi-supervised learning
Design and use of knowledge bases (ontologies and domain thesauri)
Cooperation in building information streams for processing large data sets
Cooperation with the commercial sector in terms of preparing research and development solutions

Requirements
University degree or final year of study in computer science or a related field
At least one year of experience in machine learning and/or natural language processing
Interest in the area of natural language processing
Very good knowledge of Python language and machine learning libraries
Knowledge of version control systems
English B1+
Ability to work in a team
Very good work organization and independence

Appreciated qualities
Knowledge of SQL and NoSQL
Communicative knowledge of Polish language

The offer
Stable full-time employment based on an employment contract or the possibility to combine work with studies
Opportunity to pursue PhD studies at the Wrocław University of Science and Technology (technical informatics and telecommunications; in the field of natural language processing)
Interesting and challenging job
Remuneration of 7000 PLN net per month with the possibility of negotiation after the trial period

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.dziob@pwr.edu.pl