Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji (K62W10D07)
Politechnika Wrocławska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji (K62W10D07) poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętność planowania badań technologicznych i symulacyjnych w zakresie technologii laserowych, prowadzenia eksperymentów obróbki laserowej dużej mocy (w tym napawanie laserowe), badania wiązki laserowej, pomiarów SGP, badań termowizyjnych/multispektralnych pasywnych i aktywnych, opracowywania symulacji multifizycznych w środowisku COMSOL (min. heat-transfer, CFD, metal processing), statystycznej analizy wyników, programowania C/C++, Matlab lub Python, raportowania wyników w postaci raportów i publikacji naukowych. Osoba na stanowisku adiunkta odpowiedzialna będzie za kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych we wskazanej dyscyplinie i specjalności, pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych. 

Wymagania:

·         tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera na kierunku: Mechatronika, Automatyka i Robotyka
·         stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej: Inżynieria Mechaniczna – specjalność technologiczna
·         udokumentowany dorobek naukowy,
          dobra znajomość języka angielskiego
·         umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
          pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.suchodolska@pwr.edu.pl