Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Mechaniczno-Energetyczny
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wydział Mechaniczno-Energetyczny poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie: Inżynieria Środowiska, Górnictwo, Energetyka specjalności: termodynamika, wymiana ciepła. Osoba na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego odpowiedzialna będzie za prowadzenie: wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów i seminariów w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo, Energetyka, ze specjalnym uwzględnieniem obszarów tematycznych dotyczących, termodynamiki, teoria maszyn cieplnych, obliczenia numeryczne, modelowanie matematyczne instalacji energetyczny, szeroko rozumianych procesów cieplno-przepływowych, termodynamika oraz analizy numeryczne. Główne kierunki przyszłej działalności kandydatów powinny obejmować: prowadzenie badań i projektowanie we wskazanej dyscyplinie, a także zaangażowanie w pozyskiwanie i realizację projektów badawczych w Katedrze Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii oraz organizacji dydaktyki na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na alicja.przewdziekowska@pwr.edu.pl