adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wydział Mechaniczno-Energetyczny poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie: Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka specjalności: termodynamika, wymiana ciepła, metody numeryczne. Osoba na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego odpowiedzialna będzie za prowadzenie: ćwiczeń, laboratoriów i wykładów w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka, ze specjalnym uwzględnieniem obszarów tematycznych dotyczących termodynamiki, wymiany ciepła i masy oraz analiz numerycznych i doświadczalnych z uwzględnieniem wizualizacji za pomocą PIV (Particle Image Velocimetry). Główne kierunki przyszłej działalności kandydatów powinny obejmować: prowadzenie badań i projektowanie we wskazanej dyscyplinie, a także zaangażowanie w pozyskiwanie i realizację projektów badawczych w Katedrze Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii oraz organizacji dydaktyki na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na alicja.przewdziekowska@pwr.edu.pl