adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Elektryczny
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wydział Elektryczny poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, w zakresie dyscypliny naukowej automatyki, elektroniki i elektrotechniki. Kandydat powinien posiadać umiejętności do nauczania kursów  Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów badawczych, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry i Wydziału. Zakres tematyki naukowej obejmuje zagadnienia elektrotechniki zgodne z profilem naukowym Wydziału, z naciskiem na zastosowania w energetyce odnawialnej.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę ofertypracy.pwr.edu.pl.