Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechaniczny
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

   Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej, Katedra Eksploatacji Systemów Technicznych (K53W10D07) poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna, posiadającego umiejętność prowadzenia zajęć związanych z obszarami tematycznymi mechaniki technicznej, mechaniki płynów, organizacji eksploatacji systemów technicznych, komputerowego wspomagania projektowania oraz modelowania systemów technicznych. Od kandydata wymagana jest biegła znajomość środowiska MATLAB, umiejętność przygotowywania programów studiów dla kierunków związanych z procesem kształcenia prowadzanym na Wydziale Mechanicznym oraz uznany dorobek naukowy, udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu światowym, w tym co najmniej autorstwo/współautorstwo trzech publikacji z listy JCR.

     Osoba na stanowisku adiunkta odpowiedzialna będzie za kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych we wskazanej dyscyplinie i specjalności, pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych. 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.suchodolska@pwr.edu.pl