Adiunkt na kierunku Filologia angielska

Wydział Finansów i Zarządzania
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na podstawowym miejscu pracy, rozwojem naukowym oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych na Wydziałe Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, na kierunku: Filologia angielska, studia 1 i 2 stopnia.

Poszukiwane kompetencje:

  • stopień naukowy doktora (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: Językoznawstwo lub Literaturoznawstwo),
  • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Preferowani będą Kandydaci:

  • posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim,
  • wykazujący się aktywną działalnością naukową,
  • posiadający dorobek naukowy z nauk społecznych, dyscyplina Językoznawstwo lub Literaturoznawstwo, udokumentowany publikacjami w recenzowanych czasopismach lub monografiach,
  • posiadający doświadczenie w kierowaniu lub uczestniczeniu w projektach badawczych,
  • posiadający doświadczenie praktyczne z zakresu tłumaczeń lub/i biznesu

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 20 czerwca 2022 roku.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie

https://www.wsb.pl/wroclaw/poznaj-wsb/o-uczelni/oferty-pracy

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wsb-wroclaw.elevato.net.

Zmieniamy się dla Ciebie

Już wkrótce powitamy Cię odświeżoną szatą graficzną i nowymi, lepszymi funkcjami.

Zajrzyj do nas w czerwcu!
Zespół Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Close