Adiunkt na kierunku Prawo i Prawo w biznesie (specjalizacja – prawo cywilne)

Wydział Finansów i Zarządzania
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki prawne

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane rozwojem naukowym oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunku Prawo jednolite studia magisterskie i Prawo w biznesie (studia I stopnia) w ramach Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Poszukiwane kompetencje

 • stopień naukowy doktor nauk prawnych;
 • przygotowana i obroniona rozprawa doktorska w obszarze prawa cywilnego;
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć po uzyskaniu stopnia doktora w obszarze praca cywilnego;
 • kompetencje (merytoryczne i metodyczne) do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szczególności posiadający kompetencje do prowadzenia zajęć z większości wymienionych przedmiotów tj.:
  • Prawo cywilne. Część Ogólna;
  • Prawo cywilne. Prawo rzeczowe;
  • Prawo cywilne. Zobowiązania;
  • Postępowanie cywilne (prawo cywilne procesowe);
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze;
  • Prawo spadkowe;
  • Prawo handlowe;
  • Umowy w obrocie gospodarczym;
  • Mediacje w sprawach gospodarczych i finansowych;
  • Prawo nowych technologii.
 • kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z obszaru prawa cywilnego w języku angielskim;
 • posiadanie ponad 4 letniego doświadczenia w obsłudze podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w ramach doświadczenia zawodowego nabytego podczas pracy w m.in. strukturach polskiego wymiaru sprawiedliwości, kancelarii prawnej, kancelarii windykacyjnej lub mediacyjnej, dziale prawnym w administracji publicznej (samorządowej lub rządowej) bądź w innym miejscu pracy.
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie wpisu na listę radców prawnych, adwokatów, komorników sądowych i inną objętą strukturą regulowanych zawodów prawniczych w RP bądź wpisu na listę biegłych sądowych i wykonywanie czynnie zawodu objętego wpisem.
 •  

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 20 czerwca 2022 roku.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie

https://www.wsb.pl/wroclaw/poznaj-wsb/o-uczelni/oferty-pracy

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wsb-wroclaw.elevato.net.