adiunkt (pracownik badawczo-dydaktyczny)

Wydział Instrumentalny
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie gry na gitarze jazzowej na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy

Szczegóły na https://bip.amuz.wroc.pl/27/53/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@amkl.edu.pl