adiunkt (pracownik badawczo-dydaktyczny)

Wydział Instrumentalny
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie gry na gitarze jazzowej na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy

Szczegóły na https://bip.amuz.wroc.pl/27/53/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich.html

Załączniki