Profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja

Wydział Studiów Stosowanych
Dolnośląska Szkoła Wyższa
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni poszukujemy profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. 

Aplikacje prosimy składać za pośrednictwem strony:  https://www.dsw.edu.pl/poznaj-dsw/o-uczelni/oferty-pracy

Oczekujemy:

-osoby posiadającej minimum stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka lub dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja;
– doświadczenia w pracy badawczo-dydaktycznej;
– wiedzy z co najmniej jednego z wymienionych zakresów: baz danych, systemów operacyjnych i informatycznych, programowania w języku C++, programowania w języku Python, grafiki komputerowej;
– gotowości do prowadzenia zajęć w formie bezpośredniej;
– mile widziany udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w dyscyplinie informatyka lub dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Wymagane dokumenty:

– CV;
– kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji;
– oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Dolnośląska Szkoła Wyższa będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy, zgodnie z art. 120 ust. 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
– oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków art. 20 ust. 1 pkt 1-3 i art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferujemy:

– pracę na pełny etat,

– stabilne zatrudnienie,

– możliwość rozwoju naukowego i zawodowego

– możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na monika.ludowicz@dsw.edu.pl