Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie psychologia

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Termin składania ofert: 20.09.2021

Przewidywana data zatrudnienia: 01.10.2021

Link do strony z ogłoszeniem: https://www.dsw.edu.pl/poznaj-dsw/o-uczelni/oferty-pracy

Zakres obowiązków:

–       prowadzenie zajęć z co najmniej jednego z wymienionych zakresów: psychologia ogólna, psychologia kliniczna, psychologia w biznesie, metodologia badań psychologicznych i warsztat pracy naukowej.

Nasze wymagania:

–       osoba posiadająca minimum stopień naukowy doktora w dyscyplinie psychologia,

–       doświadczenie w pracy badawczo-dydaktycznej,

–       gotowości do prowadzenia zajęć w formie bezpośredniej,

–       udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w dyscyplinie psychologia.

Wymagane dokumenty:

–       CV,

–       kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

–       oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Dolnośląska Szkoła Wyższa będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy, zgodnie z art. 120 ust. 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

–       oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków art. 20 ust. 1 pkt 1-3 i art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

–       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferujemy:

– pracę na pełny etat,
– stabilne zatrudnienie,
– możliwość rozwoju naukowego i zawodowego,
– ubezpieczenie grupowe.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na monika.ludowicz@dsw.edu.pl