Adiunkt w grupie pracowników badawczych (post-doc)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta typu post-doc w gr. pracowników badawczych

w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki

w ramach realizacji projektu NCN OPUS pt.: „Trójwymiarowe zintegrowane obserwacje troposfery z wykorzystaniem naziemnych i satelitarncych obserwacji GNSS”

nr UMO-2020/37/B/ST10/03703

Zatrudnienie na okres 36 miesięcy od dowolnego dnia między 01.10.2021 r. a 01.02.2022 r.

Kierownicy projektu: dr hab. inż. Witold Rohm, prof. uczelni (Instytut Geodezji i Geoinformatyki UPWr)

oraz prof. dr hab. Maciej Kryza (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr)

 

Projekt ten jest ambitnym krokiem naprzód w zakresie wykorzystania sygnałów nawigacyjnych
w badaniach atmosfery. Tomografia GNSS z gęstą (3–5 km) siecią naziemnych i kosmicznych
obserwacji uczyni tę technologię odpowiednią do zastosowania w prognozach pogody
o dużej gęstości.

Warunki zatrudnienia:

1. Umiejętności/kwalifikacje
-niedawno uzyskany stopień doktora (maksymalnie 5 lat) w dziedzinie geodezji, geoinformatyki,
meteorologii, fizyki, matematyki, możliwe zatrudnienie na stanowisku asystenta
naukowego w razie podjęcia pracy w końcowej fazy przygotowania pracy doktorskiej,
-znajomość systemów numerycznego prognozowania pogody,
-wcześniejsze doświadczenie w opracowywaniu asymilacji danych,
-doświadczenie w kodowaniu w języku Fortran związane z opracowywaniem operatorów
asymilacji,
– doświadczenie w kodowaniu w programie Matlab,
– dotrzymywanie terminów i umiejętność pracy w zespole,
– umiejętności przywódcze.

2. Wymagania szczegółowe
-doświadczenie w prezentowaniu wyników na seminariach naukowych,
-motywacja do publikowania wyników w wysokiej jakości czasopismach JCR.

 

3. Wymagane języki
-dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
-gotowość do nauki języka polskiego jako języka obcego (jeśli nie jest to język ojczysty).

 

4. Korzyści
-stanowisko jest w pełnym wymiarze czasu pracy z konkurencyjnym wynagrodzeniem 120k
PLN /rocznie (przed opodatkowaniem) (25k EUR / rocznie),
-program Multisport; kursy językowe na preferencyjnych warunkach w Centrum Językowym
UPWr; pożyczki z zasiłku socjalnego UPWr dostępne na preferencyjnych warunkach
finansowych.

Kluczowe obowiązki:
-kierowanie rozwojem zintegrowanego naziemnego i kosmicznego pakietu roboczego modelu
tomograficznego,
-prowadzenie pakietu roboczego związanego z przetwarzaniem rzeczywistych danych
z misji naziemnych i kosmicznych,
-nadzór nad doktorantem,
-zapewnianie wsparcia dla badań dotyczących asymilacji danych w ramach rozwoju operatora
asymilacji tomografii.

 

Inne warunki:

Kryteria kwalifikowalności:
-stopień doktora w dziedzinie geodezji, geoinformatyki, meteorologii, fizyki, matematyki.

Proces selekcji:
-zainteresowani kandydaci proszeni są o przesłanie: listu motywacyjnego i CV naukowego na adres mailowy: witold.rohm@upwr.edu.pl (z dopiskiem w tytule maila: Kandydat na stanowisko post-doc w IGiG). Dokumenty prosimy składać do 18 czerwca 2021 roku,
-proces selekcji jest dwuetapowy: 1) Komitet zarządzający projektem najpierw oceni aplikacje
i sporządzi krótką listę kandydatów, 2) odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna on-line
z naciskiem na dyskusję na temat dorobku naukowego kandydata.

 

W procesie rekrutacji na stanowiska naukowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszcza odstępstwo od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na witold.rohm@upwr.edu.pl