Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii poszukuje kandydata/ki na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Górnictwa. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych z zakresu systemów maszynowych w szczególności dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, transportu kopalnianego, transportu wewnątrzzakładowego i mechatroniki przemysłowej.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę ofertypracy.pwr.wroc.pl.