Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechaniczny, Katedra Konstrukcji Badań Maszyn i Pojazdów (K57W10D07)
Politechnika Wrocławska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Katedra Konstrukcji Badań Maszyn i Pojazdów (K57W10D07) poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętności w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętności w obszarze projektowania maszyn, pojazdów i urządzeń mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod projektowania złożonych systemów technicznych z wykorzystaniem współczesnych metod obliczeniowych. Wymagane jest doświadczenie w realizacji projektów badawczych związanych z konstruowaniem, badaniem i weryfikacją rozwiązań konstrukcyjnych oraz umiejętność opracowania dokumentacji konstrukcyjnej. Wymagana jest także bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Osoba na stanowisku asystenta odpowiedzialna będzie za kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych we wskazanej dyscyplinie i specjalności, pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych. 

Wymagania:

tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku: inżynieria mechaniczna, specjalność
konstrukcyjna
predyspozycje do pracy dydaktycznej i badawczej
umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
umiejętność przygotowywania materiałów dydaktycznych
dobra znajomość języka angielskiego
pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.suchodolska@pwr.edu.pl