Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechaniczny, Katedra Obrabiarek i Technologii Mechanicznych (K59W10D07)
Politechnika Wrocławska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Wydział Mechaniczny, Katedra Obrabiarek i Technologii Mechanicznych (K59W10D07) poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,  w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętności w zakresie obrabiarek skrawających, narzędzi i oprzyrządowania, technologii budowy maszyn, a także metod monitorowania, diagnostyki i nadzoru stosowanych w obrabiarkach CNC oraz umiejętności z zakresu podstaw modelowania MES układów mechanicznych i programowania obrabiarek CNC. Osoba na stanowisku asystenta odpowiedzialna będzie za kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych we wskazanej dyscyplinie i specjalności, pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych. 

Wymagania:

  • tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn lub Robotyka i Automatyzacja Procesów (Automatyka i Robotyka) lub Mechatronika
  • predyspozycje do pracy dydaktycznej i badawczej
  • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
  • umiejętność przygotowywania materiałów dydaktycznych
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.suchodolska@pwr.edu.pl