asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

asystent badawczo-dydaktyczny

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na Barbara.Sekowska@pwr.edu.pl