Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechaniczny, Katedra Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii (K60W10D07)
Politechnika Wrocławska
  • Miejsce: WROCŁAW
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

   Wydział Mechaniczny, Katedra Obróbki Plastycznej, Metrologii i Spawalnictwa (K60W10D07) poszukuje kandydata na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętności w obszarze badań struktury materiałów oraz mikroskopii elektronowej.

   Osoba na stanowisku asystenta odpowiedzialna będzie za kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych we wskazanej dyscyplinie i specjalności, pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych. 

Załączniki