Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii poszukuje kandydata/ki na stanowisko asystenta
badawczo-dydaktycznego w Katedrze Górnictwa. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za
prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych z zakresu informatyki, w szczególności
z wykorzystaniem języków programowania.