Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji. (K62W10D07)
Politechnika Wrocławska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji (K62W10D07) poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętności  w zakresie: obróbki laserowej dużej mocy (cięcie, spawanie, napawanie laserowe), programowania CNC  i robotów w środowisku CAM, pomiarów temperaturowych, symulacji MES, programowania w językach wysokiego poziomu.

Osoba na stanowisku asystenta odpowiedzialna będzie za kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych we wskazanej dyscyplinie i specjalności, pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych.

Wymagania:

  • tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku: Mechatronika, Automatyka, Technologia Budowy Maszyn
  • predyspozycje do pracy dydaktycznej i badawczej
  • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
  • umiejętność przygotowywania materiałów dydaktycznych
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.suchodolska@pwr.edu.pl