Asystent badawczo-dydaktyczny

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki farmaceutyczne

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie badawczo – dydaktycznej w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umw.edu.pl.