Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechaniczny
Politechnika Wrocławska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych (K55W10D07) poszukuje kandydata na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna, posiadającego umiejętności w zakresie modelowania układów dynamicznych oraz pojazdów. Wymagane umiejętności budowy modeli dynamicznych w programach MatLab Simulink oraz AMESim oraz projektowania układów sterowania maszyn i urządzeń. Osoba na stanowisku asystenta odpowiedzialna będzie za kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych we wskazanej dyscyplinie i specjalności, pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych.

Wymagania:

tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku: Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika
predyspozycje do pracy dydaktycznej i badawczej
umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
umiejętność przygotowywania materiałów dydaktycznych
dobra znajomość języka angielskiego
pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.suchodolska@pwr.edu.pl