Asystent badawczy

Instytut Psychologii
Uniwersytet SWPS
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

Nazwa projektu:

LIKE-A-PRO From niche to mainstream – alternative proteins for everybody and everywhere

Opis:

Celem projektu jest analiza determinantów (indywidualnych i środowiskowych barier i czynników ułatwiających) włączenia codziennej diety żywności produkowanej z alternatywnych protein. W szczególności badania będą dotyczyć dostępności i akceptowalności takiej żywności dla różnych populacji w 11 krajach Europy, współkreowaniu z lokalną społecznością efektywnych sposobów promowania diety włączającej produkty z alternatywnych protein. Jednocześnie wyprodukowanych zostanie 16 nowych produktów z alternatywnych protein (źródła: mikroby, grzyby, insekty, kryl), które zostaną dopasowane do preferencji konsumentów oraz istniejącego systemu środowiska żywnościowego.

 

Asystent badawczy

Instytut Psychologii
Wrocław

Liczba stanowisk: 1

 

Zadania:

Prowadzenie systematycznych przeglądów badań dotyczących środowiska żywnościowego i indywidualnych, społecznych, środowiskowych i politycznych determinantów wyborów konsumenckich w zakresie zrównoważonej żywności (w tym zwłaszcza produktów z alternatywnymi proteinami).
Realizacja 13 warsztatów z mapowaniem środowiska, barier i czynników ułatwiających włączenie do diety produktów z alternatywnymi proteinami.
Identyfikacja i mobilizacja lokalnych interesariuszy którzy mogą promować żywność z alternatywnych protein.
Realizacja lokalnych warsztatów dla interesariuszy identyfikujących metody promocji żywności z alternatywnych protein.

Wymagania:

Tytuł magistra lub ukończone co najmniej 4 lata studiów psychologicznych (np. licencjat + 1 rok studiów magisterskich)
Doświadczenie badawcze minimum 1 rok
Płynna znajomość języka polskiego
Zaawansowana znajomość języka angielskiego
Gotowość do pracy w weekendy

Oferujemy:

Umowa o pracę w wymiarze 0,5 etatu na okres 24 miesięcy; 
Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Kryteria formalne:

Osiągnięcia naukowe – 30% oceny końcowej
Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym – 70% oceny końcowej
Wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań – 0% oceny końcowej
 

Termin nadsyłania aplikacji: 23.10.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.10.2022

Termin rozpoczęcia pracy: 1.11.2022

 

Wymagane dokumenty:

CV naukowe
Kopia pdf dyplomu magistra lub oświadczenie o ukończeniu 4 lat studiów psychologicznych

 

Skład Komisji Konkursowej:

prof. Aleksandra Łuszczyńska – Przewodnicząca Komisji
dr Anna Banik – Członek komisji
dr Jakub Kuś – Członek komisji
Anna Zając – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji
 

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=dfc98c8da2ba4a11a90722a4a2a0a221

Link do Regulaminu https://swps.pl/images/DOKUMENTY/Regulamin_konkursu_na_stanowiska_badawcze_i_badawczo-techniczne_2022.pdf

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl