Asystent PostDoc

Instytut Geodezji i Geoinformatyki
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko asystenta typu post-doc
w grupie pracowników badawczych

w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki

 

Stanowisko PostDoc będzie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu „Zintegrowane ziemskie układy odniesień przestrzennych oparte o laserowe pomiary odległości do satelitów geodezyjnych, teledetekcyjnych oraz GNSS” (numer projektu: 2019/35/B/ST10/00515


Opis zadań na stanowisku:

 • Analiza szeregów czasowych globalnych parametrów geodezyjnych: parametry rotacji Ziemi, współrzędne stacji i parametry pola grawitacyjnego niskiego stopnia pochodzące z technik geodezji kosmicznej i satelitarnej.
 • Analiza parametrów geodezyjnych na podstawie danych SLR i GNSS oraz porównanie z modelami geofizycznymi wraz z interpretacją geodynamiczną.
 • Publikowanie prac naukowych i prezentacja wyników na konferencjach naukowych.
 • Pomoc w kształceniu magistrantów i doktorantów.

 

Wymagania wobec kandydata:

 • posiada stopień naukowy doktora w obszarze geodezji, informatyki, fizyki, matematyki, inżynierii kosmicznej i satelitarnej, nauk o Ziemi lub w dziedzinie pokrewnej uzyskany w okresie od stycznia 2016 r. do stycznia 2023 r. (doktorat musi być uzyskany poza jednostką przyjmującą, tj. poza Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i musi być zdobyty w krajach należących do UE, OECD lub EFTA (w przeciwnym razie należy przedstawić polski dokument nostryfikacyjny).
 • posiada dorobek naukowy, w tym publikacje jako autor wiodący w czasopismach, takich jak Journal of Geodesy, GPS Solutions, Journal of Geophysical Research, Geophysical Research Letters, Advances in Space Research lub podobnych.
 • biegłość w programowaniu (np. C++, Fortran, Python lub inne), w tym wizualizacji danych.
 • posiada doświadczenie w przetwarzaniu satelitarnych danych geodezyjnych i wyznaczaniu parametrów geodezyjnych, np. parametrów ruchu obrotowego Ziemi, współrzędnych stacji, precyzyjnych orbit, parametrów pola grawitacyjnego na podstawie danych GNSS/SLR/LLR/VLBI.
 • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).
 • zdolność do samodzielnej i terminowej pracy, czerpanie przyjemności z aktywnego udziału w spotkaniach międzynarodowych zespołów oraz umiejętność zwięzłego i atrakcyjnego przedstawiania złożonej problematyki badawczej (ustnie i pisemnie).


Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • Podanie wraz z listem motywacyjnym.
 • CV (życiorys).
 • Wykaz publikacji (dorobek).
 • Odpis stopnia doktora (dyplom doktora) z datą uzyskania stopnia.

Rozpoczęcie pracy w projekcie: styczeń lub luty 2023 r.

Wynagrodzenie: 10000,00 zł miesięcznie (brutto-brutto), co odpowiada około 2125,00 EUR miesięcznie (brutto-brutto)

Umowa: 24 miesiące

Termin składania dokumentów: 21.12.2022 r

Zgłoszenia należy przesyłać na adres hr@upwr.edu.pl z dopiskiem „postdoc w IGiG” w tytule maila.

 

Oferujemy pracę w inspirującym, młodym, międzynarodowym zespole SPace And Close Earth Observation Sciences (SpaceOS) Working Group (patrz https://spaceos.igig.upwr.edu.pl/). Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/463943-en.pdf

 

Wnioski i tryb selekcji będą zgodne z Załącznikiem do Uchwały Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. zmieniającej Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych: https://ncn.gov .pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala90_2019-zal1_ang.pdf
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest pracodawcą równych szans. Szczególnie zachęcamy kobiety do składania wniosków na stanowisko PostDoc.