Instruktor wychowania fizycznego

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Politechnika Wrocławska Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: instruktor wychowania fizycznego

DYSCYPLINA NAUKOWA: wychowanie fizyczne, sport

DATA OGŁOSZENIA: 01.12.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.01.2023 r., godz. 15.00

LINK DO STRONY: https://ofertypracy.pwr.edu.pl/offer/64c623dd-55a4-4eec-a956-f1fce87070d9/view/

SŁOWA KLUCZOWE: instruktor, sport

 

OPIS:

Oferta dotyczy zatrudnienia na stanowisko instruktora wychowania fizycznego
w Politechnice Wrocławskiej. Zatrudniony nauczyciel będzie prowadzić obowiązkowe zajęcia dydaktyczne dla studentów z dyscyplin fitness, a w szczególności zumby i tańca towarzyskiego oraz innych dyscyplin sportowych.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie
z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz w Statucie  Politechniki Wrocławskiej,

Szczegółowe informacje dotyczące oferty zostały przedstawione pod linkiem:

https://ofertypracy.pwr.edu.pl/offer/64c623dd-55a4-4eec-a956-f1fce87070d9/view/

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.swfis@pwr.edu.pl