Kierownik Katedry Chirurgii Stomatologicznej

Wydział Lekarsko – Stomatologiczny, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Stanowisko Kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni odpowiedzialnej za dydaktykę oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych.

Załączniki