Stypendysta/ka – magistrant/ka

Instytut Nauk Społecznych
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

Nazwa projektu: 

„Estetyka populizmu. Walka polityczna i doświadczenie estetyczna w Polsce po 1989 roku”

Opis: 

Jakich środków estetycznych ruchy populistyczne używają po to, by przyciągać zwolenników? Czy ludzie popierający populizm różnią się od reszty społeczeństwa w tym, jak ubierają się, co jedzą i jakich rozrywek szukają? Czy estetyczny wymiar polityki jest istotną częścią każdego ruchu politycznego czy jedynie powierzchownym fenomenem bez żadnego znaczenia? Czy możemy interpretować politykę jako starcie dwóch estetyk? Czy demokracja potrzebuje sztuki dla swego funkcjonowania? Na te pytania będę odpowiadał w swoim projekcie badawczym. Estetyczny wymiar polityki był zwykle pomijany lub marginalizowany, ale ostatnio obserwowana fala sukcesów populizmu wprowadziła związki między polityką a estetyką w samo centrum dyskursu kulturoznawstwa i nauki o polityce. Populizm zwykle jest wiązany z dążeniem do budowania mocnych tożsamości i trudno sobie wyobrazić, żeby te zbiorowe tożsamości były konstruowane bez użycia środków estetycznych..

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS (nr 2019/35/B/HS2/01187 OPUS 18)

Stypendysta/ka – magistrant/ka

Instytut Nauk Społecznych
Wrocław

Opis stanowiska:

 • Przygotowanie teoretycznych i metodologicznych podstaw jakościowych badań empirycznych opartych na ogólnej teorii estetyki politycznej
 • Wykonanie studium przypadku – zebranie danych empirycznych na temat zjawiska wybranego do badań.
 • Opracowanie i interpretacja wyników badań do publikacji.

Wymagania:

 • Student  IV lub V roku uczestnik/uczestniczka seminarium magisterskiego w dziedzinie: Nauki społeczne
 • Średniozaawansowana znajomość  języka angielskiego, znajomość języka polskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie;
 • Zainteresowania badawcze zgodne z tematem grantu, 
   

Oferujemy:

 • Umowę o stypendium na okres 12 miesięcy
 • Wynagrodzenie (stypendium naukowe)  w wysokości 1000 zł brutto  miesięcznie;
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • CV naukowe 
 • List motywacyjny

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe – 20% oceny końcowej
 • kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym – 50%
 • wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań – 30%

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=74e031a49c4146bbab8600fe47ec0a2d

Termin nadsyłania aplikacji: 23.10.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.10.2022

Termin rozpoczęcia pracy: 1.11.2022

 

Skład Komisji Konkursowej:

 • prof. dr hab. Leszek Koczanowicz – Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Rafał Włodarczyk Członek komisji
 • dr Wojciech Ufel Członek komisji
 • Anna Zając Pracownik działu ZKL, Sekretarz Komisji
   

Link do Regulaminu NCN https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.