Tester oprogramowania / Software tester

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Część etatu, Etat
  • Wynagrodzenie: 5 500 zł brutto + 20% premii
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Tester oprogramowania (junior/regular)

Poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowisku tester oprogramowania w obszarze inżynierii języka naturalnego i technologii językowych w ramach infrastruktury badawczej CLARIN-PL (http://clarin-pl.eu) koordynowanej przez Politechnikę Wrocławską, części europejskiej infrastruktury badawczej technologii językowych CLARIN ERIC (http://clarin.eu).

Zakres obowiązków
Przeprowadzanie testów manualnych i automatycznych
Przygotowywanie środowisk i narzędzi testowych
Opracowywanie skryptów do automatyzacji testów
Opracowywanie dokumentacji testowej: scenariuszy testowych, przypadków testowych, raportów
Udział we wdrażaniu oprogramowania w całym cyklu życia oprogramowania
Zapewnianie jakości wytwarzanych produktów
Współpraca z zespołem wytwarzania oprogramowania

Nasze wymagania
Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
Roczne doświadczenie w programowaniu w języku Python
Znajomość narzędzi do testowania oprogramowania
Doświadczenie w programowaniu w języku Python lub Java
Komunikatywna znajomość języka angielskiego
Umiejętność pracy w zespole
Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność

Mile widziane
Certyfikat ISTQB
Doświadczenie w przetwarzaniu danych

Oferujemy
Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę
Pracę w przyjaznym zespole
Możliwość negocjacji wynagrodzenia po okresie próbnym
_____________________________________________________________________

Software tester (junior/regular)
We are looking for candidates for a software tester position in the field of natural language engineering and language technology within the CLARIN-PL research infrastructure (http://clarin-pl.eu), coordinated by Wrocław University of Science and Technology as part of the European research infrastructure for language technology CLARIN ERIC (http://clarin.eu).

Responsibilities
Conducting manual and automated tests
Preparing test environments and tools
Making scripts for test automation
Preparation of testing documentation: test scenarios, test cases, reports
Participating in the implementation of software during its lifespan
Ensuring the quality of developed products
Cooperating with the team that develops software

Our requirements
Higher education or in the course of studies
A year of experience in programming in Python language
Knowledge of tools for software testing
Experience in programming in Python or Java
B1 English language skills
Ability to work in a team
Excellent work organisation and self-reliance

Welcome
ISTQB certificate
Experience in data processing

What we offer
Stable full-time job (employment contract)
Work in a friendly team

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.dziob@pwr.edu.pl