Wykładowca Akademicki

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Wykładowca akademicki w obszarze nauk społecznych.

W związku z rozwojem naukowo- badawczym poszukujemy pracowników akademickich z tytułem minimum doktora, którzy posiadają udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomii.  

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich formach studiów oraz kształcenie specjalistyczne w ramach ustalonego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych,
 • Przygotowywanie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku zarządzania i jakości lub ekonomii, pod względem merytorycznym i metodycznym, mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 • Opracowywanie pomocniczych materiałów dydaktycznych dla studentów,
 • Branie czynnego udziału w egzaminach, zarówno dydaktycznych jak i dyplomowych, prowadzenie konsultacji oraz pełnienie dyżurów dydaktycznych,
 • Sporządzanie sylabusa prowadzonych zajęć,
 • Komunikacja ze studentami według zasad obowiązujących na uczelni,
 • Prace organizacyjne związane z procesem dydaktycznym oraz pozostałe zadania organizacyjne ustalone przez Rektora,

Nasze wymagania:

 • Posiadanie wykształcenia kierunkowego lub pokrewnego w zakresie zarządzania i jakości lub ekonomii.
 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk.
 • Oczekujemy gotowości podjęcia zatrudnienia w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
 • Aktualny dorobek naukowy obejmujący publikacje tematyczne wprost lub pokrewne powiązane z dyscypliną.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pierwszym etacie
 • Współpracę z międzynarodowym środowiskiem naukowym i studenckim,
 • Pracę w przyjaznym zespole,
 • Możliwość samorealizacji i rozwoju zawodowego,
 • Bezpłatny parking,
 • Możliwość udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych,
 • Wsparcie w zakresie publikacji.