wykładowca

Wydział Automatyki i Robotyki
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej “Horyzont”

Rektor Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej „Horyzont” ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy przedmiotów Programowanie mikrokontrolerów, Technologie mikroprocesorowe.