wykładowca

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu została powołana w 2001 r. Jest to pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce, posiadająca uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku logistyka. Uczelnia prowadzi wiele badań naukowych i projektów europejskich. Jest również organizatorem wielu międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny TSL – transportu, logistyki i spedycji.

 

Najlepsza uczelnia logistyczna w kraju według Rankingu Perspektywy 2019

zatrudni

 

Wykładowców

specjalistów w zakresie logistyki/lub zarządzania

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

·                        posiadanie wykształcenia kierunkowego lub pokrewnego w zakresie logistyki lub/i zarządzania,

·         posiadanie stopnia naukowego minimum magister nauk technicznych lub ekonomicznych,

·         dorobek naukowy poświadczony publikacjami w zakresie logistyki i/lub zarządzania,

·                        doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu logistyki i zarządzania,

·         znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

·         podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora MWSLiT,

·         życiorys,

·         autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji i upowszechniania nauki lub doświadczenia praktycznego – branżowego (np. prowadzenie szkoleń lub kursów),

·         kopię dyplomów,

·         spis publikacji naukowych,

·         inne dokumenty potwierdzające doświadczenie kandydata, np. opinie o załączonym dorobku.

Oferujemy:

zatrudnienie na umowę o pracę,
możliwość udziału w realizacji projektów edukacyjnych – badawczychwspółfinansowanych z UE, w tym z Horyzontu 2020
możliwość wyjazdów na staże zagraniczne, w tym z Erasmusa K103 i K107
możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie,
dogodne godziny zajęć.
 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie aplikacji wraz z dorobkiem naukowym

na adres e-mail:

kadry@msl.com.pl

 

Proszę w cv umieścić klauzulę RODO:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.