wykładowca

Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu