wykładowca

Wydział Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydat ubiegający się o stanowisko wykładowcy w Katedrze Radiologii powinien posiadać tytuł zawodowy lekarza oraz specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych. Od kandydata wymagane jest również minimum 2-letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami, wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań ultrasonograficznych w zakresie struktur tarczycy oraz biegła znajomość języka angielskiego.