wykładowca

Wydzial Studiów Strategicznych i Technicznych
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu