wykładowca

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zajmowanie stanowiska wykładowcy w Katedrze Sportów Indywidualnych i Zespołowych AWF Warszawa związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunkach: wychowanie fizyczne oraz sport. Treści zajęć dydaktycznych obejmują zagadnienia z techniki i metodyki nauczania lekkoatletyki oraz przepisy rozgrywania zawodów. Stanowisko obejmuje również działalność organizacyjną związaną z zadaniami Wydziału Wychowania Fizycznego.