wykładowca

AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi obecnie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowiska dydaktyczne: Instytucja: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: lzaorski@ahe.lodz.pl lub pisemnie na adres: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul. Sterlinga 26 90-212 Łódź Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: – posiadać stopień/tytuł: magister inżynier; -wykazywać biegłą znajomość języka angielskiego (warunek konieczny); – posiadać umiejętności i kompetencje interpersonalne, mile widziany dorobek naukowy (publikacje w czasopismach, rozdziały w monografiach) z zakresu informatyk oraz dorobek praktyczny we współpracy z przemysłem/biznesem. Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora AHE, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: – życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, wykaz dotychczas prowadzonych przedmiotów itp.); – odpis dyplomu; – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje. Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV. CV należy przesyłać na adres: lzaorski@ahe.lodz.pl dołączoną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przedmiotowej rekrutacji we Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.” Uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji kandydatów do pracy. Administratorem danych osobowych jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, rektorat@ahe.lodz.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@ahe.lodz.pl Uprzejmie informujemy, że odpowiemy na wybrane aplikacje.