wykładowca

AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA
Najnowsze ogłoszenia

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi obecnie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: wykładowcy.
Instytucja: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: lzaorski@ahe.lodz.pl lub pisemnie na adres: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul. Sterlinga 26 90-212 Łódź
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
– posiadać stopień magistra/doktora pedagogiki w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
– mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej,
– udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
– biegłe posługiwanie się technologią informatyczną
– mile widziana dobra znajomość języka angielskiego.
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:
– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora AHE, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
– życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, wykaz dotychczas prowadzonych przedmiotów itp;)
– odpis dyplomu magistra/doktora pedagogiki
– inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV na adres: lzaorski@ahe.lodz.pl z dołączoną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przedmiotowej rekrutacji we Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.” Uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji kandydatów do pracy. Administratorem danych osobowych jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, rektorat@ahe.lodz.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@ahe.lodz.pl Uprzejmie informujemy, że odpowiemy na wybrane aplikacje.