wykładowca

Wydział Zarządzania
Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu zatrudni wykładowców nauk ekonomicznych, zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: rekrutacja@wsp.pl