wykładowca

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Najnowsze ogłoszenia

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w Przemyślu poszukuje wykładowcy specjalizującego w jednym z poniższych zakresów: • bezpieczeństwo wewnętrzne • bezpieczeństwo informacji • bezpieczeństwo narodowe • inżynieria bezpieczeństwa Wymagane dokumenty: 1. Oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego w Przemyślu, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 120ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668), 2. Życiorys naukowy z uwzględnieniem dorobku naukowo-badawczego, 3. Formularz uzupełniający do aplikacji na stanowisko wykładowcy w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego w Przemyślu. 4. Dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje/kompetencje, Aplikację wraz z kompletem dokumentów należy przesyłać na adres : hr@wskz.pl