wykładowca

Finanse i Rachunkowość
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi

Prowadzenie wykładów (30godz.) a także przygotowanie konspektów, materiałów dydaktycznych dla studentów w ramach programu „Advanced Finance and Accounting” realizowanego na studiach dziennych, 4-semestralnych, II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość.
Minimalny zakres tematyczny wykładów:
– Środowisko Visual Studio – obsługa graficznego interfejsu użytkownika, tworzenie i edycja projektów, zastosowania w przetwarzaniu danych,
– SQL Server – znajomość struktur danych i operacji na danych w bazach danych, obsługa rozszerzenia Data Tools – Business Intelligence, integracja ze środowiskiem Visual Studio,
– Big Data – definicja i charakterystyka dużych zbiorów danych, obsługa w ramach rozszerzenia Data Tools – Business Intelligence, znajomość różnic pomiędzy zwykłymi a dużymi zbiorami danych.
Pełny opis znajduje się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17770