wykładowca

Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
Uniwersytet Jagielloński

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy na Wydziale Polonistyki, w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych w dyscyplinie: nauki o komunikacji społecznej i mediach. Szczegółowe informacje zamieszczone są w załączonym formularzu