wykładowca

Instytut Medyczny/Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku