wykładowca

Nauki o kulturze fizycznej
Akademia Wychowania Fizyczengo im. Bronisława Czecha w Krakowie