Wykładowca

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie działającej na rynku edukacyjnym od ponad 28 lat poszukujemy Wykładowcy na Wydziale Zarządzania i Nauk Technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji-profil praktyczny

Nasze wymagania

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach współpracy z uczelniami wyższymi z obszaru inżynieria mechaniczna (mechanika oraz eksploatacja i budowa maszyn)
 • umiejętność korzystania z narzędzi kaształcenia na odległość (Moodle, MS Teams)
 • doświadczenie zawodowe (praktyczne)
 • stopień magistra inżyniera, doktora inżyniera lub doktora habilitowanego inżyniera z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
 • publikacje naukowe z w.w obszaru

Mile widziane

 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie C1 umożliwiającym prowadzenie zajęć dla studentów obcojęzycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim lub/i języku angielskim, języku rosyjskim

Oferujemy

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju naukowego i zawodowego
 • pracę w przyjaznym zespole

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Aktualne CV
 • Informacje o dorobku zawodowym, naukowym i dydaktycznym
 • Załączenie oświadczenia w CV o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

Załączniki