Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Informatyki
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Rektor Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej „Horyzont” ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy przedmiotu:
Systemy operacyjne (Operating Systems) – zajęcia prowadzone w języku angielskim – zajęcia prowadzone w języku angielskim

Data ogłoszenia: 14.11.2023 r.
Termin składania podań: 14.11.2023 r.-14.12.2023 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.12.2023 r.

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej tytułu magistra w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych (preferowany stopień doktora i wyżej),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka angielskiego – warunek konieczny.

Mile widziane

 • Mile widziany dorobek naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych nauk ścisłych i przyrodniczych.
 • Zachęcamy do aplikowania zwłaszcza doktorantów po ocenie śródokresowej oraz młodych badaczy po doktoracie, chcących związać swoją przyszłość z pracą akademicką.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość udziału w projektach badawczych współfinansowanych przez Unię Europejską,
 • pracę w twórczym środowisku.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • spis publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Załączniki